Разлика между версии на „Езикова гимназия „Бертолт Брехт““

редакция без резюме
<p>Нашата гимназия е била основана през 1970 година. По начало в нея се е преподавало само на немски език, като до 1982 година учебното ни заведение е приемало ежегодно по 4 класа с интензивно изучаване на Немски език. През 1983 са въведени една паралелка с интензивно изучаване на Английски език и една с интензивно изучаване на Френски език, а от началото на учебната 1989/1990 година, ЕГ „Бертолт Брехт” вече има две английски пралелки. Така, след въведената през 1990/1991 година втора френска паралелка, ежегодният прием на ученици в гимназията е както следва – 4 немски, 2 английски и 2 френски класа.
{{Br}}
Днес ЕГ „Бертолт Брехт” има 1040 ученика в 40-те си класа, всеки от които се състои от 26 ученика. Към началото на всяка учебна година гимназията приема по 206 осмокласникаосмокласници, разпределени в 8-те описани по-горе паралелки. След успешно класиране на седмокласниците за прием в гимназията, те постъпват в „ подготвителен клас”, където изключително интензивно изучават чуждия език, който са избрали.(22 часа седмично)През първата си година в гимназията учениците имат и часове по Български език и Литература ( 4 часа седмично), Математика (3 часа седмично), Музика и Изобразително Изкуство ( по 1 час седмично) и Физическа Култура и Спорт ( 2 часа седмично). В края на подготвителния клас учниците държат изпит по избрания език, като при неуспех на изпита те трябва да напуснат гимназията и да посещават друго училище през следващата учебна година като осмокласници.
{{Br}}
От 9-ти клас учениците в ЕГ „Бертолт Брехт” започват изучаването на втори чужд език, който може да бъде Английски, Немски или Френски. Започва и предподавнане на избрания първи чужд език по поне 3 общобразователни предмета. Учебната програма вече включва и часове по Биология, География, История, Физика, Химия и Етика и Право.
Анонимен потребител