Юридически факултет, Пловдивски университет: Разлика между версии

редакция без резюме
Редакция без резюме
Редакция без резюме
'''Юридическият факултет''' на [[Пловдивски университет|Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“]] е основан през [[1992]] г., за да отговори на растящата необходимост на [[България|българската държава]] от високо квалифицирани кадри в ситемата на [[съдебна власт|съдебната власт]] и [[МВР]], произтекла след промените от [[1989]] г.Юридическият факултет на ПУ е самостоятелен [[факултет]] за обучение на [[студент]]и по специалността „[[право]]“.
 
Учебният план на ЮФ съдържа задължителните според държавите изисквания дисциплини, както и съвременни дисциплини като авторско право, патентно право, права на човека,актове за право награждански Европейския съюзсъстояние, право на държавна служба, екологично право, криминалистика, съдебни експертизи, пенитенциарно право,законодателна техника,конституционно правосъдие и др.
 
Преподавателският състав на факултета се състои от учени с научно-преподавателски опит от [[Институт за правни науки|Института за правни науки]] към [[БАН]] и [[СУ „Св. Климент Охридски”]]. Декани на факултета през годините са били професор [[Цветана Каменова]] (съдия в [[Международен наказателен трибунал за бивша Югославия|Хагския трибунал]]) и професор Гълъбина Петрова, а настоящ декан е професор Венцислав Стоянов.
 
С протокол от [[28 юни]] [[2007]] г., Националната агенция по оценяване и акредитация дава на факултета програмна акредитация в срок от 6 години на специалност “право” за образователно-квалификационна степен “магистър”. Факултетът има сключени двустранни договори с университети в Австрия, Франция, Великобритания и Гърция.
На 26. 03. 2009 г. Националната агенция по оценяване и акредитация дава програмна акредитация на Юридическия факултет за обучение на докторанти по седем научни интервала в областта на правото – Теория на държавата и правото, Политически и правни учения, Римско частно право, Административно право и административен процес, Гражданско и семейно право, Международно право и международни отношения, Наказателен процес и Трудово право и обществено осигуряване. Всички програми за обучение на докторанти са оценени с оценка ”много добър” (максимална) и са акредитирани за шест години.
С оглед многото правителствени и неправителствени начинания в направеление социална политика и трудово законодателство факултетът се оформя, като най-продуктивния в областта на трудовото право и общественото осигуряване.
Много от възпитаниците на факултета защитават успешно докторантури в чужбина.
 
Във факултета работят преподаватели, които водят лекционни курсове в различни университети по света и България, сред които [[Кино Лазаров]], [[Васил Мръчков]], [[Емилия Друмева]], [[Янаки Стоилов]], [[Емилия Къндева]], [[Антон Гиргинов]],[[Жасмин Попова]],[[Цанка Цанкова]],Поля Голева и много други.
 
== Вижте също ==
Анонимен потребител