Разлика между версии на „Възприятие“

слети приноси на потребител:Надя Иванова от статията Възприемане // {{експерт|психология}}
(слети приноси на потребител:Надя Иванова от статията Възприемане // {{експерт|психология}})
{{експерт|психология}}
{{обработка|дописване, форматиране}}
'''Възприятието''' е [[Познавателна способност|познавателен]] [[психика|психичен]] процес, при който в [[съзнаниемозъчна кора|мозъчната кора]]то в тяхната цялост се отразяваотразяват даденпредмети и явления от [[дразнителоколна среда|околната среда]] в неговата цялост при непосредственото муим въздействие върху сетивата[[сетива]]та. Възприятието позволява да се разбира и интерпретира заобикалящата човека среда, като това зависи от капацитета на [[мозък]]а за възприемане и преработване на информация.
 
-== основниОсновни характеристики на възприятието ==
Определение-псих.процес , при който в мозъчната кора се отразяват предмети и явления от околната среда в тяхната цялост и в момента на тяхното въздействие върху нашите сетива
[[Физиология|Физиологичната]] основа на възприятието се задава от ''анализаторите'' - [[орган]]ите, които възприемат целият клас дразнители на сетивата. Тези анализатори биват общо пет: [[зрение|зрителен]], [[слух]]ов, [[вкус]]ов, [[обоняние|обонятелен]] и [[осезание|осезателен]].
 
Възприятието се характеризира с:
== Физиологична основа- анализаторите (органите, които възприемат целият клас дразнители)
* ''Предметност'' - експонирането на познавателния образ на мястото на действащия дразнител.
Видове:1.зрителен,2.слухов,3.вкусов,4.обонятелен,5.осезателен
* ''Цялостност'' - тенденцията да възприемамесе възприема дразнителядразнителят в неговата цялост.
- основни характеристики на възприятието ==
* ''Структурност'' - тенденцията да се възприема структурата и нейните свойства, независимо от свойствата на отделните ѝ елементи.
*Предметност - експонирането на познавателния образ на мястото на действащия дразнител.
* ''Константност'' - относително еднакви дразнители, които се променят, но за насчовека остават еднакви.
*Цялостност - тенденцията да възприемаме дразнителя в неговата цялост.
* ''Осмисленост'' - служи като мост между абстрактно [[логика|логическото]] мислене и възприятието.
*Структурност - тенденцията да отразяваме структурата, а не отделните елементи на дразнителя.
* ''[[Аперцепция]]'' - зависимостта на възпритяиетовъзприятието от миналия житейски опит.
*Свойствата не зависят от отделните [[елемент]]и.
*Константност - относително еднакви дразнители, които се променят, но за нас остават еднакви.
*Осмисленост - служи като мост между абстрактно [[логика|логическото]] мислене и възприятието.
*Аперцепция - зависимостта на възпритяието от миналия житейски опит.
 
*Съществуват различни класификации на възприятията. Според формите на проявление на [[материя]]та -се възприятиеразличават възприятия за [[пространство]], [[движениевреме]], и [[времедвижение]].
== Класификации на Възприятието ==
 
*класификация на модалност
== Етапи на процеса на възприемане ==
*Според формите на проявление на [[материя]]та - възприятие за [[пространство]], [[движение]], [[време]].
Възприемането протича в рамките на следните четири етапа:
* '''Етап 1: Избирателно възприемане (Разбиране)'''. Може да бъде:
** преднамерено ([[воля|волево]]) — когато човекът сам целево фиксира [[внимание]]то си, и
** непреднамерено (неволево) — когато вниманието на човека е привлечено от външен стимул.
* '''Етап 2: Опростяване на [[информация]]та (Кодиране)''' Човек интерпретира информация спрямо други нелогични събития от индивидуалният му опит.
* '''Етап 3: Задържане в паметта'''. Този етап може да се нарече запомняне и съхраняване на информация в [[памет]]та.
* '''Етап 4: Възпроизвеждане или извикване от паметта (Поведение)'''. На основата на това как човекът възприема нещата, които се случват около него, той [[вземане на решения|взема решения]] какво да бъде [[поведение]]то му във всяка конкретна ситуация.
 
[[Категория:Възприятия]]