Разлика между версии на „Имидж“

пипване по дефиницията само
м (премести „Изграждане на имидж“ като „Имидж“: това е обектът на статията, и по отношение на конкретното съдържание, и в по-общ план)
(пипване по дефиницията само)
'''Имидж''' означава образ, представа, която е създаден в обществото или определена социална среда за отделен човек, група хора, институция или държава; репутация. Думата произхожда от английски: image, което буквално означава „образ“, „изображение“. В публичната комуникация обаче думата получава по-богата семантика на комплекс от представи, характеристики, отношения, нагласи – видими и невидими, осъзнавани и неосъзнавани.
== Изграждане на имидж==
 
Буквалният превод на думата '''имидж''' от английски език е образ. В публичната комуникация тя получава по-богато звучене: става въпрос за комплекс от представи, характеристики, отношения, нагласи – видими и невидими, осъзнавани и неосъзнавани, които организацията изгражда един за друг.
 
'''Имиджът''' не е само образ, сътворен от пиармена, той включва и онова, което сътворява въображението на публиката.