Юридически факултет, Пловдивски университет: Разлика между версии

редакция без резюме
No edit summary
No edit summary
С протокол от [[28 юни]] [[2007]] г., Националната агенция по оценяване и акредитация дава на факултета програмна акредитация в срок от 6 години на специалност “право” за образователно-квалификационна степен “магистър”. Факултетът има сключени двустранни договори с университети в Австрия, Франция, Великобритания и Гърция.
На 26. 03. 2009 г. Националната агенция по оценяване и акредитация дава програмна акредитация на Юридическия факултет за обучение на докторанти по седем научни интервала в областта на правото – Теория на държавата и правото, Политически и правни учения, Римско частно право, Административно право и административен процес, Гражданско и семейно право, Международно право и международни отношения, Наказателен процес и Трудово право и обществено осигуряване. Всички програми за обучение на докторанти са оценени с оценка ”много добър” (максимална) и са акредитирани за шест години.
С оглед многото правителствени и неправителствени начинания в направеление социална политика и трудово законодателство факултетът се оформя, като най-продуктивния в областта на трудовото право и общественото осигуряване.Първият юридически факултет в страната, в който по инициатива на [[Цветана Каменова]] като задължителни дисциплини започват да се изучават Право на Европейския съюз,Авторско право и Патентно право.
Много от възпитаниците на факултета защитават успешно докторантури в чужбина.
 
Анонимен потребител