Разлика между версии на „Селскостопанска техника“

Добавяне тест, премахване шаблоните
(кат)
(Добавяне тест, премахване шаблоните)
'''Селскостопанската техника''' е средството за облекчаване труда на селскостопанските производители като заменя непроизводителния ръчен труд с механизирана обработка с високо качество и в най-оптималните агротехнически срокове. От стойността, производителността и надеждността на селскостопанската техника и механизираното производството на храни в значителна степен се определят както себестойността на произвежданите продукти, така и конкурентоспособността им на вътрешните и на международните пазари. Във времето когато се търси висока ефективност от всяка дейност, това отрежда особено високо място за машините и съоръженията, свързани със селскостопанското производство.
{{авторски права}}
{{обработка|редактиране}}
По време на съществуването си '''селско-стопанската [[техника]]''' (работни селско-стопанск машини) е в следните основни състояния.
* Като средство на труда – тогава, когато сс машини се използа пряко по предназначението си. В това си основно състояние техниката може да изпълнява две дейности: технологическа – тогава, когато сс машини се използват за конкретна агро-техническа операция; транспортна – тогава, когато сс машини се използват за превоз на товари от едно място до друго;
* Като обект на труда – тогава, когато върху авариралата техника се извършват различни дейности с цел възстановяването й. Дефектова – с цел изясняване вида на аварията. След това се извършва техническо обслужване, текущ или капитален ремонт.
 
== Основни състояния==
Връщане към първото си основно състояние – като средство на труда. Отправяне към трето основно състояние – в очакване на следващия работен период (т.е. период на консервация) – епизодично техническо обслужване (визуален контрол); разконсервиране и подготовка на техниката за последваща работа.
 
По време на съществуванетоизползването си '''селско-стопанската [[техника]]''' (работни селско-стопанскстопански машини) е в следнитетри основни състояния.:
* Да бъде средство на труда - т.е. когато селско-стопанската техника се използа пряко по предназначението си. В това си основно състояние техниката може да изпълнява две дейности:
:: технологическа – тогава, когато машините се използват за конкретна агро-техническа операция по производство или почистване и съхранение на готов продукт;
::транспортна – тогава, когато машините се използват за превоз на товари от едно място до друго;
* Да бъде обект на труда – тогава, когато редовно по предписание от завода производител се извършва техническо обслужване, текущ или капитален ремонт. Тежкият режим на работа с високи натоварвания и в агресивна спрямо машините среда, води до аварии и необходимост от бърз авариен ремонт чрез извършването на различни дейности с цел възстановяването ѝ. С възстановяването ѝ, селскостопанската техника се връща към първото си основно състояние – става годно за експлоатация средство на труда.
Връщане* към първото си основно състояние – като средство на труда. Отправяне към третоТрето основно състояние – в очакване на следващия работен период (т.е нар. период на консервация) – епизодично техническо обслужване (визуален контрол); разконсервиране и подготовка на техниката за последваща работа.
 
[[Категория:Селско-стопанска техника| ]]