Разлика между версии на „Национална академия за театрално и филмово изкуство“

Още по-странното е, че преименуването на института е напрвавено в началото на т.нар. "Демократични промени" и никой "не забелязва повторената грешка".
Тази мъглявост, около "ВИТИЗ-НАТФИЗ" води и друга хипотеза, относно упоменатите "Демократични промени" в България. Битува мнение, че "тихата революция" е направена по правилата на "предварително режисирана постановка", за която е търсено активното сътрудничесво на добре подготвени "театрални и филмови дейци", участвали в изграждането на собствените си кариери, в среда и под ходатайството на вездесъщата БКП и нейната подвластна структура "Държавна сигурност". Повечето от тези театрални дейци са приели тази си роля, като част от "кариерното израстване" и за тях не е имало нищо неморално или незаконно в организирането на тази постановка.
 
Това, разбира се, са напълно несъстоятелни хипотези, тъй като буквата "З" не е самостоятелна, а в съчетание - комбинацията "ИЗ" идва от думата "Изкуства". Следователно в абревиатурите "ВИТИЗ" и "НАТФИЗ" няма нищо странно или, още по-малко, конспиративно.
Анонимен потребител