Разлика между версии на „Национална академия за театрално и филмово изкуство“

м
какви са тези глупости!?!? :)
м (какви са тези глупости!?!? :))
 
[[en:Krastyo Sarafov National Academy for Theatre and Film Arts]]
 
==== Бележка относно абривиатурите ====
* Вероятно всеки наблюдателен човек, забелязва, че абривиатурата за Висш институт за театрално изкуство е ВИТИ. Добавянето на буквата "З" е толкова странно, колкото и изпускането на буквата Ф, ако приемем, че това трябва е абривиатура на "Висш Институт за Театрално и Филмово Изкуство"/ВИТФИ/.
Според една от негласните (но и опасни за времето си) легенди, това съкращение се е направило с цел, в тази академия да не се допускат хора, които биха задавали "неудобни" въпроси. Тъй като всички институти са били под контрола на Държавна сигурност и Висшите Партийни ръководства на младата Компартия, изградена по директива и в тясно сътрудничество с КПСС (Комумистическата Партия на Съветския Съюз).
Хипотезата, че тогава това е направено просто "за благозвучност" става странна и неправдободобна, когато и след преименуването в Национална Академия за Театрално и Филмово Изкуство, като нелепо "окончание" - противоречащо на всички правописни правила за съкращения и абривиатури, възприети в Българския език - отново е добавена буквата "З".
Още по-странното е, че преименуването на института е напрвавено в началото на т.нар. "Демократични промени" и никой "не забелязва повторената грешка".
Тази мъглявост, около "ВИТИЗ-НАТФИЗ" води и друга хипотеза, относно упоменатите "Демократични промени" в България. Битува мнение, че "тихата революция" е направена по правилата на "предварително режисирана постановка", за която е търсено активното сътрудничесво на добре подготвени "театрални и филмови дейци", участвали в изграждането на собствените си кариери, в среда и под ходатайството на вездесъщата БКП и нейната подвластна структура "Държавна сигурност". Повечето от тези театрални дейци са приели тази си роля, като част от "кариерното израстване" и за тях не е имало нищо неморално или незаконно в организирането на тази постановка.
 
Това, разбира се, са напълно несъстоятелни хипотези, тъй като буквата "З" не е самостоятелна, а в съчетание - комбинацията "ИЗ" идва от думата "Изкуства". Следователно в абревиатурите "ВИТИЗ" и "НАТФИЗ" няма нищо странно или, още по-малко, конспиративно.