Разлика между версии на „Европейски съюз“

== Официални езици ==
{{основна|Официални езици на Европейския съюз}}
В Европейския съюз са приети 23 [[Официални езици на Европейския съюз|официални езици]], наричани още "работни"<ref>http://europa.eu/languages/bg/document/59#1</ref>. Те са (по азбучен ред, изписвани на латиница): [[български език|български]], [[чешки език|чешки]], [[датски език|датски]], [[немски език|немски]], [[английски език|английски]], [[естонски език|естонски]], [[финландски език|финландски]], [[ирландски език|ирландски]], [[френски език|френски]], [[гръцки език|гръцки]], [[унгарски език|унгарски]], [[италиански език|италиански]], [[латвийски език|латвийски]], [[литовски език|литовски]], [[малтийски език|малтийски]], [[полски език|полски]], [[португалски език|португалски]], [[словашки език|словашки]], [[словенски език|словенски]], [[испански език|испански]], [[шведски език|шведски]], [[холандски език|холандски]] и [[румънски език|румънски]]. Важните документи, като законодателството, се превеждат на всички официални езици. Европейският парламент осигурява превод на всички езици на всичките документи по време на своите пленарни заседания.<ref>{{cite web|title=EuroparlTV, официалната уебтелевизия на Европейския парламент, е на разположение на всички официални езици |See |url=http://www.europarltv.europa.eu/StartPage.aspx}}</ref> Не всички документи, издавани от ЕС, обаче, се превеждат на всичките 23 езици. Институциите на ЕС имат правото да избират за вътрешни цели, свои собствени езикови разпоредби. Например, [[Европейската комисия]] използва за работни при вътрешната си дейност три езика — английски, немски и френски. Другите езици ЕК използва само при нужда да информира и комуникира със съответната страна.
 
==Религия==
[[Файл:Europe belief in god.svg|thumb|Процент европейци, вярващи в Бог (по резултати от допитването от 2005 г.)]]
Анонимен потребител