Разлика между версии на „Европейски съюз“

редакция без резюме
Европейският съюз е междунардона организация без аналог (''sui generis''). Държавите-членки са му предоставили голям кръг от правомощия, включително и такива в областта на външните работи и политиката на сигурност. В изчерпателно изброени в ДЕС области (напр. в областта на митническия съюз) на ЕС е предоставена '''изключителната компетентност''' да приема правнообвързващи актове и държавите-членки нямат повече правото да приемат свои актове в тези области. В други области ЕС притежава '''споделена с държавите-членки компетентност'''. В тези области на споделена компетентност държавите-членки могат да приемат национални актове, доколкото ЕС не е упражнил правото си да приеме свои.
 
Функционирането на ЕС се осъществява от неговите институции и др. органи, някои от които са наднационални, а други междуправителствени. Типичен представител на наднационалните органи е [[Европейската комисия]], която има основно изпълнителни функции. Нейните членове, макар и излъчени от правителствата на държавите-членки, са напълно независими от тях. Законодателните функции се упражняват от [[Европейски парламент|Европейския парламент]] (наднационален орган, съставен от лица, избрани пряко от гражданите на ЕС) и [[Съвет на ЕС|Съвета на ЕС]] (състоящ се от по един представител на всяка държава-членка на ниво министър). На свой ред, съдебният контрол се осъществява от [[Съд на Европейския съюз|Съда на Европейския съюз]] (СЕС). Той е съставен от Съд (27 съдии от всяка държава-членка), Общ съд (27 съдии от всяка държава-членка) и специализирани съдилища, като единственият специализиран съд, създаден до момента, е Съдът на публичната служба, състоящ се от 7 съдии. От своя страна, [[Европейски съвет|Европейският съвет]], състоящ се от държавните или правителствени ръководители на държавите-членки, своя председател и председателя на Европейската комисия, определя политическите насоки и приоритети на Съюза и дава необходимия тласък за неговото развитие.
 
Сред основните задачи на Европейския съюз е осигуряването на вътрешен пазар, който обхваща пространство без вътрешни граници, в което е осигурено свободното движение на лица, [[стоки]], [[услуги]] и [[капитал]]и. Съюзът поддържа обща политика по отношение на [[търговия]]та, [[земеделие]]то, [[риболов]]а, околната среда, защита на потребителите, транспорта, енргетиката и др. ЕС има изключителна компетентност в областите на паричната политика на държавите-членки, чиято парична единица е еврото, митническия съюз, опазването на морските и биологичните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарстовото и др.
Анонимен потребител