Разлика между версии на „Европейски съюз“

За дефинирането на юридическия статут на европейското обединение огромна роля играе Съдът на Европейските общности (понастоящем [[Съд на Европейския съюз]]). В прословутото си решение по делото Ван Генд ен Лос 27/72 съдът определя общността като нов правов ред, различен от международният, който предоставя права и задължения не само за държавите членуващи в него, но също така и за техните граждани, физически и юридически лица. Това първо и основополагащо за определянето на характера на Общностите решение създава представата за Европейското обединение като „''sui generis''“ (уникално). Днес, когато процесът на „конституционализиране“ на Европейския съюз е далеч по-напреднал, се налага новото понятие за Европейския съюз като „полития от държави и народи“.
 
На 13 октомври [[2004]] европейските лидери подписват договор за [[Европейска конституция]]. До този момент тя еБива ратифицирана от 13 страни-членки., Ноно след нейното отхвърляне на последователни референдуми във [[Франция]] и [[Холандия]] през пролетта на [[2005]] проектът е замразен. Основна последица от влизането в сила на този договор трябваше да бъде премахването на храмовата структура на Съюза, поради предвиденото обединяване на Общностите и Съюза в едно единствено юридическо лице. По време на тържественото честване в [[Берлин]] на 50-годишнината на ЕС неговите ръководители и представителите на страните-членки приемат декларация, с която определят срок до 2009 г. за изработване на нов договор след провала на европейскатаКонституцията конституцияза Европа. В крайна сметка, на 13.12.2007 г. е подписан Договора от Лисабон, който въпреки големите трудности, свързани с неговата ратификация (договорът е подложен на референдум на два пъти в Ирландия и отказът на полския президент да го ратифицира), влиза в сила на 1.12.2009 г.
 
 
 
== Държави-членки и кандидатки ==
Анонимен потребител