Разлика между версии на „Европейски съюз“

Впоследствие общността се разраства със създаването на нови две общности - [[Европейска икономическа общност]] и [[Европейска общност за атомна енергия]] (Евратом). Създадени са с Договорите от Рим от [[1957]], влезли в сила на 1 януари [[1958]] г. С [[Договор от Маастрихт|договора от Маастрихт]] от 1992 г. официално е създаден '''Европейският съюз (ЕС)'''. При учредяването си Европейският съюз се основава на вече съществуващите Европейски общности:[[Европейска икономическа общност]], преименувана с Договора от Маастрихт на [[Европейска общност]], и на [[Европейската общност за атомна енергия]] (Евратом). Основни цели на Договора за Европейския съюз (в сила до 31.11.2009 г.) са насърчаването на балансирания и устойчив икономически и социален прогрес, постигане на висока степен на заетост, в частност посредством създаване на територия без вътрешни граници, укрепване на социално-икономическото единство и посредством създаването на икономически и паричен съюз и в последствие на единна валута [[евро]]то, осъществяване на обща външна политика и политика на сигурност, въвеждането на гражданство на Съюза, създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в рамките на което се осигурява свободното движение на лица, обвързано с прилагането на подходящи мерки за контрол на външните граници, предоставянето на убежище, имиграцията, както и превенцията и борбата с престъпността. Съществуващата до този момент Европейска икономическа общност, преименувана с Договора от Маастрихт на "Европейска общност", е възприета като „първи стълб“ на новосъздадената храмова структура (по подобие на гръцки храм) с три стълба.
 
На 1.12.2009 г. влиза в сила [[Лисабонски договор|Договора от Лисабон]], подписан на 13 декември [[2007]] г., по силата на който Европейският съюз става правоприемник на [[Европейската общност]]. Този договор бележи един нов етап в процеса на развитие на европейската интеграция.
 
 
== Статут на ЕС до влизането в сила на Договора от Лисабон ==
Анонимен потребител