Разлика между версии на „Европейски съюз“

44 байта изтрити ,  преди 10 години
редакция без резюме
|<br>[[Договор от Рим]]<br>&nbsp;- [[25 март]] [[1957]]<br>&nbsp;- [[1 януари]] [[1958]]
 
[[Договор от ЛисабонМаастрихт]]<br>&nbsp;- [[137 декемврифевруари]] [[20071992]] <br>&nbsp;- [[1 декемвриноември]] [[20091993]]
|-
| '''[[Площ]]'''<br>&nbsp;- Общо
|}
 
'''Европейският съюз''' (съкратено '''ЕС''', '''Евросъюз''') е политически и икономически съюз между 27 европейски държави. Той е самостоятелно юридическо лице, притежаващо правомощия да действа независимо от съставящите го държави в рамките на предоставените му от последните компетенци. Неговият статут е регламентиран в Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в сила от 1 декември 2009 г.
 
Европейският съюз е междунардона организация без аналог (''sui generis''). Държавите-членки са му предоставили голям кръг от правомощия, включително и такива в областта на външните работи и политиката на сигурност. В изчерпателно изброени в ДЕС области (напр. в областта на митническия съюз) на ЕС е предоставена '''изключителната компетентност''' да приема правнообвързващи актове, като държавите-членки нямат правото повече да приемат свои актове. В други области ЕС притежава споделена с държавите-членки компетентност. В тези области на т.нар. '''споделена компетентност''' държавите-членки могат да приемат национални актове, доколкото ЕС не е упражнил правото си да приеме свои.
Анонимен потребител