Разлика между версии на „Вентилатор“

 
== Устройство ==
'''Той действа на принципа на вечният двигател.Тука вътершните магнити са заменени с електромагнитни такива ,за да може да се контролират оборотите чрез напрежение.
Вентилаторите са машини служещи за транспортиране на газове и газови смеси. Използват се за вентилация на битови, производствени и други помещения. Намират приложение в хладилната и сушилна техника . Транспортират зърнести и прахообразни продукти като брашно , зърно , цимент , стърготини , талаш и др. . Осигуряват приток на въздух при горивни и други технологичти процеси.
 
3.Статично Налягане - Pst - представлява разликата между Pt и Pd. Pd - динамично налягане . Измерва се в Ра и характеризира кинетичната енергия на газа след вентилатора.
4. Мощност - представлява пълната мощност на електродвигателя, осигуряващ параметрите на вентилатора. Измерва се в (W) или в (kW)
Вентилаторите се произвеждат с ляво и дясно въртене . Положението на корпуса се изпълнява по поръчка от 0 до 360. Вентилаторите се произвеждат и с други стандартни обороти , като дебита и напора се преизчисляват по формулите: , където n са новите обороти.'''
 
== Видове ==
Анонимен потребител