Разлика между версии на „S-фрази“

м (Bot: replacing outdated link europa.eu.int with europa.eu)
* <span id="S27/28">{{S27/28}}</span>: След контакт с кожата, незабавно да се съблече цялото замърсено облекло и незабавно да се измие обилно с ... (''посочва се от производителя'').
* <span id="S29/35">{{S29/35}}</span>: Да не се изпуска в канализацията; този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин.
* <span id="S29/56">{{S29/56}}</span>: Да не се изпуска в канализациятаканаiлизацията; този материал и опаковката му да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци.
* <span id="S36/37">{{S36/37}}</span>: Да се носи подходящо защитно облекло и ръкавици.
* <span id="S36/37/39">{{S36/37/39}}</span>: Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите / лицето.
Анонимен потребител