Разлика между версии на „Руско влияние върху българския език“

м
коренити -> корените
м (коренити -> корените)
* прилагателни с наставка -''телен'', например: ''последователен'', ''доброжелателен'', ''поучителен'' и т.н.
* прилагателни с наставки -''ист'' и -''оват'', например: ''хълмист'', ''цветист'', ''петнист'', ''продълговат'', ''простоват'' и т.н.
* в областта на глаголната лексика навлизат глаголи с [[представка|представки]], като коренитикорените на тези глаголи съществуват в български. Заетите глаголи само частично се побългаряват, например: ''получавам'' (срещу бълг. ''сполучвам''), ''наслаждавам се'' (срещу бълг. ''подслаждам''), ''изучавам'' (срещу ''проучвам'') и т.н.
* има и редица други глаголи, които са навлезли вероятно по същия начин, например: ''побеждавам'', ''награждавам'', ''съкращавам'', ''размишлявам'', ''употребявам'' и т.н. Някои от тях обаче напълно са асимилирани фонетично в българския език, например: ''провъзгласявам'', ''прекратявам'', ''представям'' и т.н.
* по образец на руски глаголи с наставка -''ничать'', в български се образуват редица глаголи с наставка -''нича'', например: ''нервнича'', ''посреднича'', ''сътруднича'', ''угоднича'' и т.н.
1074

редакции