Разлика между версии на „Астерикс и готите“

редакция без резюме
Общносникс се притеснил и го потърсил, но не го открил. Едновременно с това Астерикс и Обеликс усетили липсата на жреца им. Дори и тримата не успели да открият жреца, но вместо това намерили визиготски шлем. Ядосани Астерикс и Обеликс тръгнали към Германия - земята на готите.
На Астерикс му било трудно да обясни на Обеликс кои са визиготите и кои са остроготите!
След кратко вървене Астерикс и Обеликс отново срещнали друг римски патрул. Този път обаче римляните помислили, че те са ордата готи, защото държели готския шлем. След кратка и според Обеликс скучна битка, Астерикс и Обеликс продължават по пътя към Германия. А през това време разбития патрул с връща в римският лагер! Генерал Амебий който, е крайно недоволен от варварите говори с патрула. След като декуриноът му обеснява, как се били разбити генерал Амебий го пита как е изглеждала тази "страховита" орда! Декурионът изрисува картина в, която са изобразени Астерикс и Обеликс на доста учуденият генерал! Амебий нарежда копия на рисунката да стигнат до съседните лагери. Навсякаде тръгват вестоносци, но един легионер така и не стига до съседният лагер тъй като е заловен от Астерикс и Обеликс, които пък виждат рисунката! Разгневен от това, че римляните ги мислят за готи, Астерикс казва на Обеликс да се качът на съседното дърво, защото гъмжело от римляни. И наистина в гората настъпва смут и само варварите вървели необезпокоявени! Тогава на Астерикс му хрумнало да се маскират като римляни, нещо, което според Обеликс е изключително гениялно. Те бързо хващат двама легионери, който само миг преди това се молели да се срещнат с "готите". Взимайки броните и шлемовете на легионерите, Астерикс и Обеликс продължават към Германия! Скоро след това други двама легионери откриват, повалените и още изпаднали в безсъзнание, другари и ги помислят за ордата готи! Те ги откарват, така както са вързани, към лагера. Генерал Амебий не можел да им се нарадва и ги възнаградил като им дал места в цирка(нещо използвано и в "''Астерикс Галът''"). За голяма неприатна изнанада на генералът, а и на легионерите, "готите" се оказват не други ами повалените от нашите герой римляни - Юлий Костиций и Марк Балстиций! Ядосан Амебий нарежда да се изпрати интелегенция и да се нареди, че "готите" са маскирани като римляни! Все още надяващите се за места в цирка, легионери, попитват генерала дали ще ги получат. За жалост това предизвиква още гняв в генерала, който им обещава най-добрите места възможно: на арената при лъвовете! Сега бъркотията в гората става пълна! Римляни хващат други римляни, заедно се бият. Горкият генерал Амебий бил в пълено отчаяние! Но все пак някой се възползват от случващото се например Астерикс и Обеликс, които вече са с галските си дрехи, и готите причината на цялата безредица, който продължавали към своята страна - Германия! Не бил лек дългът на легионерът, който охранявал границата между Галия и Германия. Без никакви тудности (мощен удар насочен към хлабвият легионер)готите преминали границата и влазли в своята страна. Още с влизането си готите имат проблеми с административните длъжности, гота, който ги посреща с думите, че трябва да разопаковат чувала в, който е Панорамикс. А през това времи нашите приятели преминават границата на Галия по същият начин както варварите правят! Междувременно готите решили свойте админастративни проблеми (чрез удар) и докладват на своя върховен вожд - Теубих! Теубих им наредил да тикнат жреца в клетка и после да го разпитват! През това време, нашите герой срещнали група готи и след дълги разговори (Обеликс още мислейки, че трябва да се правят на римляни ги издал), бързо ги разбили! Вместо на римляни Астерикс и Обеликс се маскират като готи и тръгват след един свод към някакъв град (Берлин). През нощта планирали своето бягтсво, но ималимало проблем, командирът на свода постоянно ги притеснявал със задалжения от рода на метене, арест и т.н. А през това време Теубих наредил на своя преводач Гадолих, да пита Панорамикс дали е съграсенсъгласен да помогне с вълшебствата си! Панорамикс отгворил "не"отгазал, но Гадолих всиевинаги отговорялпревеждал "да"грешно (от страх за живота си). Щом се смрачило Гадолих тръгнал към Галия със своите познанина на езика все щял да се оправи мислил си той. Но преди дори да се добере до гората близо до града патрулът, който Астерикс и Обеликс последвали , го хванал. И тъй като командирът на патрола не разбрал нищо от обясненията му го тикнал в затвора. Малко след това, когато Гадолих вече се ядосвал на жреца, Астерикс и Обеликс също избягали от казармата, но и те също били видяни от патролът. Скоро след това и Астерикс и Обеликс и преводача се озовават в килии. На Астерикс очевидно му писва и той заедно с Обеликс и Гадолих тръгват и бягат. Гадолих не може да се нарадва на късмета си тъй като си мисли, че ако ги залови може и да отърве кожата! За негова жалост той, сам се издава тъй като Астерикс мисли, че той не знае галски, когато обаче Гадолих се изкихва и Астерикс го поздлавявапоздравява, той отговаря на галски. След убеждаване от страна на Обеликс, Гадолих им дава адреса на затвора, където е Панорамикс. Те отиват до двореца и го освобождават, но Теубех заповядва да ги приберат и попитва отново Гадолих дали е съгласен Панорамикс да покаже уменията си. Отново Панорамикс отказва и отново Гадолих лъже, този път обаче Панорамикс разкрива, че прекрсно владее готски (е, с изестен акцент). Теубих по-разярен отвсякога нарежда на гардовете му да ги затворят, а утре екзекутират. Астерикс, Обеликс и Панорамикс, дълго време обсъждат плана си за бягство както и плана си за разидиняванеразединяване на готите, за целта ще използват Гадолих и другите готи. Когато настъпва момента за екекуцията, от предварително сварената магическа отвара, никой не усеща болка и Гадолих се възползва от момента да се провъзгласи за върховен вожд на готите. Знаейки, че Гадолих ще ги предаде Астерикс, Обеликс и Панорамикс отиватсе връщат в килията в която са били държани преди и, освобождават Теубих и му дават магическа отвара. Теубих се сбива с Гадолих и така започва враждата между тях. Следват още и още готи, който се самоправазгласяватсамопровозгласяват за вождове. Стега се до Астериксови Войни. След като различните групировки готи се самосбиватсбиват галите напускат Германия с "миротворска" дейност. В селото ги посрещат с почести и дори вождът Найдобрикс изявява траурни думи.
 
[[Категория:Астерикс]]
Анонимен потребител