Разлика между версии на „Шестоднев (Йоан Екзарх)“

м
Премахнати редакции на 84.22.2.205 (б.), към версия на 91.148.159.4
м (Премахнати редакции на 84.22.2.205 (б.), към версия на 91.148.159.4)
От 16 в. насам в руската иконопис има сюжет "шестоднев". [http://www.icon-art.info/topic.php?lng=ru&top_id=600]
 
 
 
== Шестоднев на Йоан Екзарх ==
[http://www.hist.msu.ru/Science/Conf/Lomonos98/zvereva.htm]
 
'''Жанрови особености'''
Философскотълкователен жанр; философско съчинение с естествено научно съдържание и тълкователно-нравоучителен характер.
 
Израз е на стремежа на средновековния книжовник да обхване божието творение в картината на света и да изясни същността на сътворението.
Принципа при изграждане на текста е сакрализираната представа за последователността на божиите дела.
Книгата е предназначена не за обикновения човек, а за образования читател (кръгът около княз [[Симеон]] и новосъзадаващото се българско духовенство).
 
'''Източници'''
Шестодневът на Йоан Екзарх е компилация от различни автори, но той прави свои оригинални допълнения.
* [[Василий Велики]] (330 - 378) - Един от отците на църквата, ранносредновековен писател със заслуги за развитието на философския език на Християнството. Бил е Ритор, адвокат, отшелник.
* [[Йоан Филопон]] (470 - 550) - Религиозен философ опитал се да успореди Аристотеловата философия с християнското учение ("За строежа на света").
* [[Севериан Гавалски]] (IV век) - Епископ на град Гавал в Сирия. Пише слова върху Битие.
* [[Аристотел]] (384 - 323 пр.н.е.) - Чрез него се възприемат античните идеи в християнската култура.
 
''' Композиция'''
Книгата е изградена от Пролог и шест части.(Шест философски беседи, които отразяват последователността на божиите действия при сътворението на Света. Всяко едно слово е посветено на отделен ден от седмицата.)
 
''Пролог'' - Представен е собственият творчески процес и има обръщение към княз [[Симеон]].
 
''Първото слово'' е посветено на сътворяването на светлината и мрака, на небето и земята.
 
''Второто'' - на водата и твърдта.
 
''Третото'' - на растенията.
 
''Четвъртото'' - на небесните светила.
 
''Петото'' - на сътворяването на животните.
 
''Шестото'' - на човека (tvarite).
 
'''Специфика на естественото научно познание'''
- Различава се много от съвременните ни представи.
- То е съчетание от образно и логическо осмисляне на творението.
- Книгата е наследник на ранно-християнските енциклопедични традиции. Популярни съчинения, в които се описва светът и се правят опити за интерпретацията му.
- Различните науки не са разделени според темата на изследване.
- Картината на света е йерархична. Темата за превъзходството на човека над останалите живи твари е застъпено многократно Според [[Йоан Екзарх]] човекът заема най-висшето място в творението, защото е създадено по божи "образ и подобие" и носи частица от божия дух.
- Разказва се за устройството на човешкото тяло, за различните създания, за природните явления. Дават се данни и за зодиите.
 
''' Обща характеристика'''
Утрвърждава се християнският възглед в българската култура и се дават представи за неговото създаване. Внася в историята на [[България]] една завършена, философски цялостна картина на света. Използват се основните похвати на логиката - сравняване и тълкуване.
 
 
== Литература ==
 
*E. Grant. ''Science and Religion, 400 BC-AD 1550: From Aristotle to Copernicus''. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004.
*F.E. Robbins. ''The Hexaemeral Literature: A Study of the Greek and Latin Commentaries on Genesis.'' Chicago: University of Chicago Press, 1912.