Разлика между версии на „Луминесценция“

корекции
м (кат)
(корекции)
[[Картинка:Luminescent paint pigment applied on a diver’s watch to make it readable in low light conditions..jpg|thumb|right|250px|Луминесцентната светлина на този часовник дава възможност да се види колко е часът в тъмното.]][[Картинка:Luminol.jpg|дясно|мини|Луминол и хемоглобин - пример за хемилуменисценция]]
[[Картинка:LightRefractsOf comb-rows of ctenophore Mertensia ovum.jpg|150px|thumb|Пример за биолуминесценция]]
[[Картинка:Phosphoreszenz-wikipedia.jpg|150px|thumb|Фосфоресценция]]
[[Картинка:Luminescent paint pigment applied on a diver’s watch to make it readable in low light conditions..jpg|thumb|right|250px|Луминесцентната светлина на този часовник дава възможност да се види колко е часа в тъмното.]]
'''Луминесценция''' е излъчване на светлина от частиците на дадено вещество ([[:атоми]], [[йон|йони]] или [[:молекули]]). Под действие на различни външни фактори частиците получават енергия и преминават в така нареченото [[:възбудено състояние]]. Това е '''неустойчиво състояние''' и затова те се връщат в първоначалното си''' устойчиво състояние''', при което те не светят. При процеса частиците излъчват порция (квант) светлина. Но тъй като техния брой е огромен, светенето продължава секунди, минути или дори часове.
Веществата, излъчващи луминесцентна светлина, се наричат '''луминофори'''.
 
'''Луминесценция''' е излъчванеизлъчването на [[светлина]] от частиците на дадено вещество ([[:атомиатом]]и, [[йон|йони]]и или [[:молекула|молекули]])., Подкоето действиене насе различнидължи външнина факторитоплина частиците(топлинно получаватизлъчване), енергияа ина преминаватпреминаването вна такачастиците нареченотовъв [[:възбудено състояние]] под въздействието на различни външни фактори (студена светлина). Това е '''неустойчиво състояние''' и затова течастиците се връщат в първоначалното си ''' устойчиво състояние''', приизлъчвайки коетоквант те не светят. При процеса частиците излъчват порциясветлина (квант[[фотон]]) светлина. Но тъй като техния брой е огромен, светенето продължава секунди, минути или дори часове.
Тази светлина е студена, тъй като не се дължи на топлинното действие на частиците.
 
Луминесценцията се дели на '''фосфоресценция''' (при нея светеното е кратко) и '''флуоресценция''' (светенето е
Веществата, излъчващи луминесцентна светлина, се наричат '''луминофори''' (от лат. lumen – светлина и гръцки. phoros - носещ) - например [[фосфор]]. Много форми на природна луминесценция са били отдавна известни на хората. Например светещи насекоми ([[светулка]]), светещи морски риби и планктон, полярните сияния, светещи минерали, светенето на гниещо дърво и на други разлагащи се органически вещества. В днешно време към природните форми се прибавят и много изкуствени методи за възбуждане на луминесценция.
дълго).
 
== Видове луминесценция ==
 
Има много видове луминесценция. Сегаспоред щевъншните разгледамефактори, някоипредизвикващи видовесветенето. луминесценция.
 
'''Електролуминесценцията''' е оптично и електрично явление, при което някои вещества излъчват светлина при протичане на [[електричен ток]] през тях. Приложение намира в [[луминесцентни лампи|луминесцентните лампи]]. КакЧастен обачеслучай светят?е Живачните'''катодолуминесценцията''', парипредизвикана вот вътрешносттаоблъчване на лампаталуминифор излъчватс бързи [[:ултравиолетова светлинаелектрон]],и която([[катоден възбуждалъч|катодни луминофоралъчи]]). иПриложение тойнамира започвав дакинескопите излъчвана [[:видимателевизор]]ите светлина(по-точно в телевизионния [[екран]]).
 
'''Радиолуминесценцията''' е явление, при което луминесценцията е предизвикана в материала от бомбардирането му с [[:йонизиращо лъчение]]. Приложение е намирало в старите часовници, където за радиоактивно вещество се е използвал [[радий|радият.]]. Но днесДнес часовниците не използват тази технология от съображениесъображения за сигурност.
'''Катодолуминесценцията''' е предизвикана от облъчване с бързи електрони. Приложение намира в телевизията (по-точно в телевизионния екран).
 
'''Фотолуминесценцията''' е вторично светене под въздействиевъздействието на светлината[[светлина]] с [[дължина на вълната]] от видимия и ултравиолетовия диапазон. Днешните часовници използват именно тази луминесценция, като през деня луминофорите се възбуждат под действие на виолетовия и ултравиолетовия диапазон на светлинатадневната светлина, а през нощта излъчват светлина. Дели се на '''фосфоресценция''' (при нея светеното е кратко) и '''флуоресценция''' (светенето е дълго)
'''Радиолуминесценцията''' е явление, при което луминесценцията е предизвикана в материала от бомбардирането му с [[:йонизиращо лъчение]]. Приложение е намирало в старите часовници, където за радиоактивно вещество се е използвал [[радий|радият.]] Но днес часовниците не използват тази технология от съображение за сигурност.
 
'''Фотолуминесценцията''' е светене под въздействие на светлината. Днешните часовници използват именно тази луминесценция, като през деня луминофорите се възбуждат под действие на виолетовия и ултравиолетовия диапазон на светлината, а през нощта излъчват светлина.
 
'''Хемилуминесценцията''' е светене, използващо енергията на химична реакция. '''Биолуминесценцията''', благодарение на която светят [[светулка|светулките]], гниещата дървесина и [[планктон|планктонът]], е частен случай на хемилуминесценцията.
[[Файл:Omphalotus nidiformis lawson lightoff email.jpg|thumb|500px|right| Пример за биолуминесценция. В случая гъбата свети с мека зелена светлина.]]
 
Има и други видове луминесценция, които само ще изброим.
 
'''Хемилуминесценцията''' е светене, използващо енергията на [[химична реакция]]. '''Биолуминесценцията''', благодарение на която светят [[светулка|светулките]], гниещата дървесина и [[планктон|планктонът]], е частен случай на хемилуминесценцията.
[[Файл:Omphalotus nidiformis lawson lightoff email.jpg|thumb|500px350px|right| Пример за биолуминесценция. В случая гъбата свети с мека зелена светлина.]]
[[Картинка:LightRefractsOf comb-rows of ctenophore Mertensia ovum.jpg|150px|thumb|ПримерДруг пример за биолуминесценция]]
'''Сонолуминесценцията''' се предизвиква от звукове с високи честоти;
 
'''Кристалолуминесценцията''' е светене, съпровождащо процеса на [[:кристализация]];
 
'''Термолуминесценцията''' не се дължи на топлиннотовътрешното топлинно движение на частиците, а възниква при нагряване се излъчва абсорбирана светлина;
 
'''Механолуминесценцията''' е излъчване на светлина в резултат на механично въздействие върху твърдо тяло. Тя бива:
- Фрактолуминесценция - причинена от напрежение, което предизвиква счупване;
 
- Триболуминесценция – предизвикана от триене, смачкване, раздробяване на луминофори. Предизвиква се от [[:електрически зарядизаряд]]и, преминаващи между образуваните наелектризирани частици – светлината на разряда предизвиква фотолуминесцинция на луминофора.
 
- Пиезолуминесценцията се предизвиква от [[налягане|налягането]], което води до еластична деформация.
== Източници ==
<references />
Забавни„Забавни опити по физикафизика“, Драгия Иванов, изд. Просвета
 
Превод от английската статия за луминесценцията
 
== Вижте също ==