Разлика между версии на „Парадигма“

(→‎В народния език: парадигма в народния език няма)
 
=== В експерименталната наука ===
парадигмаПарадигма има значение на (експериментална), ситуация.
експериментална ситуация
 
В науките за поведението, например Психологиятапсихологията,Биологията биологията,Неврологията неврологията, експерименталната парадигма е експериментална ситуация (например начин на провеждане на определен тип експеримент), която е обусловена от определени регулирани стандарти и често има теоретичен фон. Една парадигма в този технически смисъл обаче не представлява ограничен начин на мислене, колкото в епистемологичния ѝ смисъл.
 
=== В програмирането ===