Разлика между версии на „Парадигма“

=== В жаргона ===
 
Израз (известен още като модерна дума), често неологизъм, широко използван в управителските, техническите, административните, а понякога и в политическите среди. Въпреки че се срещат широко в тези среди, {{факт|думите често имат неясно значение.}} Модерните думи обикновено са предназначени за впечатляване на нечия публика претендирайки за някакви познания. По тази причина често те са универсални.{{уточнение}} Обикновено правят изреченията трудни за разискване, поради неясното им значение. Тези думи се различават от жаргона по това, че имат задачата да впечатляват или да направят смисъла по-неясен, докато жаргонът (теоретически) има добре определено техническо значение, поне за специалистите. Обаче шумът около новите технологии често превръщат техническите термини в модерни думи. Една модерна дума може да се появи, а може и да не се появи в речника, а в случай че се появи смисълът и като модерна дума може да не съвпада с традиционното определение.
 
=== Изменения на парадигмата ===