Разлика между версии на „Парадигма“

== Други употреби ==
 
Ханда, М.Л. (1986) представя идеята за „социална парадигма” в контекста на социалните науки. Той идентифицира основните компоненти на една социална парадигма. Подобно на Кун, Ханда повдига въпроса за променящата се парадигма,процесът, познат като „промяна на парадигмата”. В този смисъл той се съсредоточава върху социалните обстоятелства, които ускоряват такава промяна и ефектите от нея в социалните институции, включително и в образователните. Тази пълна промяна на социалната арена променя начинът, по който индивидът възприема реалността.
 
Друга употреба на думата парадигма е от гледна точка на мирогледа „Weltanschauung”Weltanschauung. Например в социалните науки терминът се използва за описване на група от преживявания, вярвания и ценности, които влияят на начина,по който индивидът възприема реалността и отговаря на това възприятие. Социалните учени приемат фразата на Кун „промяна на парадигмата”, за да обозначат промяна в начина,по който дадено общество възприема организирането и разбирането на реалността. ”Доминиращата парадигма” се отнася до ценностите или начина на мислене в едно общество, които са стандартни и широко приети за даден период. Доминиращите парадигми са формирани от обществената културна среда и от контекста на историческия момент. Следващите са условия, които улесняват превръщането на една система на мислене в приета доминираща парадигма:
 
- Професионални организации, които дават легитимност на парадигмата
- Източници на доходи за бъдещи изследвания на парадигмата
 
Думата парадигма също така все още се използва за означаване на модел, образец или очевидно ясен,типичен пример или архетип.Терминът често се употребява с този смисъл в дизайнерските професии. Дизайнерските архетипи обхващат професионални прецеденти за дизайнерски решения.Най-добрите примери за дизайнерски парадигми са: ”Книга източник на творчески визуализации” от Уейк и „Дизайнерски парадигми” от Петровски.
 
Този термин също се използва и в кибернетиката[[кибернетика]]та. Тук той значи (в много общ смисъл) идеен пъроначален модел за намаляване на хаотичната маса до някаква форма на ред.Забележете приликите(подобно сна концепцията на ентропията[[ентропия]]та в химията и физиката.Парадигмата, парадигмата там е един вид забрана да се продължи всяко действие, което би увеличило крайната ентропия на системата).За да се създаде една парадигма се изисква затворена система,която би приела всякакви промени.По този начин парадигмата може да бъде приложена само към система,която не е в крайната си фаза.Някои езикови пуристи усещат,че с терминът парадигма е широко злоупотребявано сред „бизнес философите” и адвокатите от всякакъв тип и в този контекст не носи никакъв смисъл.
 
За да се създаде една парадигма се изисква затворена система, която би приела всякакви промени.{{уточнение}} По този начин парадигмата може да бъде приложена само към {{факт|система, която не е в крайната си фаза}}. Някои езикови пуристи усещат, че с терминът парадигма е широко злоупотребявано сред {{факт|„бизнес философите”}} и {{факт|адвокатите от всякакъв тип}} и в този контекст не носи никакъв смисъл.
 
== Източници ==