Разлика между версии на „Български студентски съюз“

шаблон обработка
(Българският студенски съюз наследник на БОНСС)
 
(шаблон обработка)
{{обработка|форматиране}}
Български Студентски съюз /Union of the Bulgarian Students-UBS/ БСС е създаден на 01 декември 1990 г. Това е самостоятелна организация на българските студенти. Целите на БСС са : Гарантиране на равен достъп и обучение във висшите училища на всеки български гражданин, независимо от материалното му положение и социален произход. Недопускане на дискриминация на студенти заради убежденията им. Недопускане на политизиране и идеологизиране на висшите училища. Популяризиране опита на левите студентски движения в света. Подпомагане на социално слаби членове на съюза.
От създаването си през 1990 г. БСС активно участва в общественият и академичният живот на страната. През 1992г. възобновява честванията на празника на българските студенти 8 декември. През 1993г. става член на Международният студентски съюз. Участва активно във всички кръгли маси по проблемите на студентите, и партнира с другите студентски организации при отстояване на студентските проблеми пред правителството. Участва в учредяването на Национален младежки съвет, Национален студентски съвет и др. инициативи.