Система за управление на бази от данни: Разлика между версии

редакция без резюме
Редакция без резюме
Редакция без резюме
'''Система за управление на бази от данни''' (съкращавано '''СУБД''') сее нарича съвкупностнабор от компютърни програми, използвани законтролиращи изгражданеизграждането, поддръжкаподдръжката и използванеизползването на [[база от данни|бази от данни]]. Примери за такива системи са [[Microsoft SQL Server]], [[MySQL]], Access, Oracle, Paradox, dBase, FoxPro, Cliper, Sybase, Informix. Някои от тях са потребителски ориентирани програмни среди, а други са по-скоро езици за създаване и описване на бази от данни. Програмата Microsoft Access, е типичен пример на потребителски ориентирана програма за управление на бази от данни. Макар че, в Microsoft Access е възможно и програмиране с езика [[SQL]], малки бази от данни могат да бъдат създавани и без програмиране.
Системите за управление на базите от данни създават, обработват и поддържат точно определени структури от данни. Съществуват три типа организация на данните и връзките между тях: йерархичен, мрежови и релационен. Най-популярен е релационният модел, при който данните се организират в таблици, между които се осъществяват връзки (т.н. релации).