Разлика между версии на „Кавички“

 
== В логиката ==
В символните езици на модерната [[логика]] кавичките се използват за образуване на ''имена'' на поставените в тях изрази, т.е. за образуване на "знаци„знаци за знаци"знаци“. Съотв. поставените в кавички изрази се "споменават"„споменават“ (''mention''), а не се "употребяват"„употребяват“ (''use''), а изреченията, в които се случва това, принадлежат към метаезика, а не към обектния език, част от който е въпросният израз. (Напр. „'''‘'''Сократ'''’''' е собствено име“ е метаезиково изречение за разлика от обектноезиковото „Сократ е древногръцки философ“.)
 
== Източници ==
Анонимен потребител