Разлика между версии на „Дезоксирибонуклеинова киселина“

 
* Гените могат да се разглеждат грубо като ''готварска книга'' на организма.
* Една верига ДНК съдържа [[ген]]и ,области, които [[генна регулация|регулират гените]] -, и други области, които нямат функции или функциите им все още не са познати;
* ДНК се състои от две нишки с връзки помежду им, които могат да се разделят подобно на цип;
* ДНК кодира генетичната информация благодарение на четири „строителни елемента“, наречени бази: аденин, тимин, гуанин, цитозин. Те се обозначават съкратено като А, Т, Г и Ц и имат свойството всяка да „се чифтосва“ само с една от останалите три бази: А+Т, Т+А, Г+Ц, Ц+Г; така че едно „А“ на едната нишка от ДНК ще се „съеши“ успешно само с „Т“ от другата нишка.
Анонимен потребител