Wikives

Член от 2 февруари 2009
Добавен текст
(Нова страница: Живея в Чехия от много години. В работата си използвам английски, руски, чешки и български.)
 
(Добавен текст)
Живея в Чехия от много години. В работата си използвам английски, руски, чешки и български.
{{Вавилон|bg|en-3|cs-3|ru-2}}
232

редакции