Разлика между версии на „Мазарачево“

 
=== „Боровица“ („Усоето“) ===
Махалата е образувана от 14 по-малки махали, като най-голямата от тях е "Боровица" (населена от родовете Ризови (староселци), Коле Христови (от с. [[Лисец (Област Кюстендил)|Лисец]]), [[Велкови|род Велкови|Велкови]] (староселци), Баба Николинини, Баба Алтънини (и двата от с. [[Режинци]]), Мангуски, Костадин Христови (от с. [[Дукат (Община Босилеград)|Дукат]]). Останалите махали са : "Абикушин дол" (от родовете-староселци Венкови, Анастасови и Бежулски),"[[Тренчова махала (Ленище)]]", "Рамница" (от един род от с. [[Церовица]]), "Караджина орница" (род Стоилкови от с. [[Ломница (Област Кюстендил)|Ломница]]), "Йовкова" (до връх Орлова чука), "Мишовица" (родове Баба Илинкини и Цековци от Каменица), "Паничарци" (род Никлинци от с. [[Бистрица (Област Кюстендил)|Бистрица]]), "Лоза" (5 рода: Карадаци от с. [[Белут]], Митовци, Лазови, Петревци и Анджакерци), "Липица" (родове Яначкови и Гавазови и един род [[цигани]]), "Благуно" (родове Атанасови (Герови) и Дядо Илиеви (и двата са староселци), "Валявиците" (също Дядо Илиинци) – староселци, "Дренье" (Дядо Атанасови) – староселци и "Синов дол" (от рода Дядо Илиинци).
 
Голяма част от жителите на махалите в Боровица поради липса на достатъчен поминък за преживяване и голяма бедност на няколко вълни се изселват в освободените земи на днешна Североизточна България - в селата на [[Община Търговище|Търговищко]], [[Община Омуртаг|Омуртагско]], [[Община Антоново|Антоновско]], [[Община Шумен|Шуменско]], и по-малко в [[Община Попово|Поповско]]. Те са наричани най-общо [[шопи]] или още кюстендилски шопи. И днес голяма част от техните наследници живеят в този край.