Разлика между версии на „Надморска височина“

факт
м (корекция меп)
(факт)
Къде точно би било нивото на морето, зависи от приетата форма на земята: елипсоид, геоцентричен елипсоид, квазигеоид или [[геоид]] и откъде се взима нулата.
 
Повечето карти у нас са по Балтийската височинна (вертикална) система. Правен е опит с постановление № 154 от 04. VI. 2001 да се внедри „Българска геодезическа система 2000“{{факт|, но нещата са дефинирани непрофесионално и на практика нищо не е приложено}}. {{факт|В България надморската височина се пресмята от средното морско равнище (нула на пегела) при Кронщат, Русия.}}
 
Геодезистите очакват официално да се премине към Европейската геодезическа референтна система (EUREF), която е дефинирана точно по Световната геодезическа система GRS80.