Разлика между версии на „Асистент“

редакция без резюме
'''Асистент''' е преподавател във [[ВУЗ]], издържал (обявен в пресата не) в[[Държавен вестник]] национален (не национален) конкурс по специалността и пов чуждедин езикежедневник (ненационален еконкурс. верно за езика), избран от съответния Факултетен съвет за заемане на длъжността.
 
В съответствие със закона за научните степени и звания, повишаването на асистента в звание до хабилитацията му става от академичното звено, което го е избрало.
Кандидатите подават молба до съответния [[университет]], обявил конкурса и след изтичане на срока на конкурса се явяват на изпит по специалността. Изпитът е писмен и се провежда от комисия от хабилитирани учени в научната област на конкурса, въз основа на конспект, предоставен на всеки кандидат предварително.
 
След провеждане на писмения изпит комисията допуска до устен изпит само кандидатите получили оценки по-високи от много добър (4,50). Устният изпит дава възможност на комисията да класира окончателно кандидатите по успех.
 
Избирането на асистент става от съответния [[Факултет]]ен съвет въз основа на протокола от изпитната комисия.
 
Избирането на асистенти в частни висши учебни заведения може да става по по-опростена процедура.
 
В [[България]] са възприети следните звания за асистент:
* Старши асистент
* Главен асистент
 
В съответствие със закона за научните степени и звания, повишаването на асистента в звание старши асистент и след това в главен асистент, т.е. до хабилитацията му като доцент, става от академичното звено, което го е избрало.
 
В различните университети има различни нюанси в изискванията за придобиване на по-високо асистенстско звание.
3726

редакции