Електрическа верига: Разлика между версии

 
Всички ел. вериги са нелинейни - т.е. техните волтамперни характеристики се изменят с времето. Понякога достатъчно се определят веригите линеини параметри като се използват закръгляния при резултатите и те са близки до реалните стойности.
===Елементи на ел. вериги===верига
*клон - участък от веригата съдържащ последователно свързани елементи, през които протича един и същ ток.
*клон - във всяка една точка тока е еднакъв
*възел - граничнитеобщата точкиточка на елементитетри или повече клона.
*контур - затворена верига, образувана от последователно свързани клонове. Контурът може да бъде отворен, но при записване на уравнението по втори закон на Кирхоф трябва да се отчете напрежението между точките на прекъсване с неговия алгебричен знак.
*контур - съвкупност от 2 или повече клона
 
== Видове електрически вериги ==
1

редакция