Разлика между версии на „Международен пакт за граждански и политически права“

редакция без резюме
{{legend|#b9b9b9|неподписан и нератифициран}}]]
 
'''Международният пакт за гражданските и политическите права''' (МПГПП) е многостранен [[международен договор]] приет от [[Общо събрание на ООН|Общото събрание на ООН]] на [[16 декември]] [[1966]] г. и влязъл в сила на [[23 март]] [[1976]] г. Страните по договора са обвързани с признаването на [[граждански и политически права|гражданските и политически права]] на личността, включително [[право на живот|правото на живот]], [[Свобода на религията и вярата|свободата на вярата]], [[Свобода на словото|свободата на словото]], [[свобода на сдружаване|свободата на сдружаване]], избирателните права и правото на справедлив и честен процес. Към октомврисептември 20092010 г. пактът има 72 подписа оти 165166 странидържави-членки.<ref name=reservations>{{cite web |url=http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en |title=UN Treaty Collection: International Covenant on Civil and Political Rights |accessdate=2009-10-12 |publisher= UN |date=2009-02-24}}</ref>
 
МПГПП е част от [[Международен закон за човешките права|Международния закон за човешките права]], заедно с [[Всеобща декларация за правата на човека|Всеобщата декларация за правата на човека]] (ВДПЧ) и [[Международен пакт за икономически, социални и културни права|Международният пакт за икономически, социални и културни права]] (МПИСКП/ИСК).<ref name=ohchr-fs2>{{cite web |url=http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs2.htm |title=Fact Sheet No.2 (Rev.1), The International Bill of Human Rights |accessdate=2008-06-02 |publisher=UN OHCHR |year=1996 |month=June}}</ref>
Анонимен потребител