Международен пакт за граждански и политически права: Разлика между версии

редакция без резюме
Редакция без резюме
Редакция без резюме
{{legend|#b9b9b9|неподписан и нератифициран}}]]
 
'''Международният пакт за гражданските и политическите права''' (МПГПП) е многостранен [[международен договор]] приет от [[Общо събрание на ООН|Общото събрание на ООН]] на [[16 декември]] [[1966]] г. и влязъл в сила на [[23 март]] [[1976]] г. Държавите-членки по договора са задължени да спазват [[граждански и политически права|гражданските и политически права]] на хората, включително правото на самоопределение; [[право на живот|правото на живот]]; забрана на изтезания или на жестоко, нечовешко или унизително третиране или наказание; забрана на робство или крепостничество: робството и търговията с роби са забранени във всичките им форми; правото на свобода и лична сигурност; забрана на произволен арест или задържане; правоtoправотo на всеки човек, който е обвинен в престъпление, да бъде считан за невинен до доказване на неговата вина, в съответствие със закона; забрана на произволна или незаконна намеса в личния живот, семейството и кореспонденцията, както и на посегателства върхy честта и репутацията на човека; правото на свобода на мисълта, съвестта и религиятрелигията; правото на свобода на изразяване; правото на мирни събрания; правото на равенство пред закона. Към септември 2010 г. пактът има 72 подписа и 166 държави-членки.<ref name=reservations>{{cite web |url=http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en |title=UN Treaty Collection: International Covenant on Civil and Political Rights |accessdate=2009-10-12 |publisher= UN |date=2009-02-24}}</ref>
 
МПГПП е част от [[Международен закон за човешките права|Международния закон за човешките права]], заедно с [[Всеобща декларация за правата на човека|Всеобщата декларация за правата на човека]] (ВДПЧ) и [[Международен пакт за икономически, социални и културни права|Международният пакт за икономически, социални и културни права]] (МПИСКП/ИСК).<ref name=ohchr-fs2>{{cite web |url=http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs2.htm |title=Fact Sheet No.2 (Rev.1), The International Bill of Human Rights |accessdate=2008-06-02 |publisher=UN OHCHR |year=1996 |month=June}}</ref>
Анонимен потребител