Разлика между версии на „Международен пакт за граждански и политически права“

редакция без резюме
МПГПП е част от [[Международен закон за човешките права|Международния закон за човешките права]], заедно с [[Всеобща декларация за правата на човека|Всеобщата декларация за правата на човека]] (ВДПЧ) и [[Международен пакт за икономически, социални и културни права|Международният пакт за икономически, социални и културни права]] (МПИСКП/ИСК).<ref name=ohchr-fs2>{{cite web |url=http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs2.htm |title=Fact Sheet No.2 (Rev.1), The International Bill of Human Rights |accessdate=2008-06-02 |publisher=UN OHCHR |year=1996 |month=June}}</ref>
 
Наблюдението върху спазването условията на Международния пакт за гражданските и политическите права се извършва от [[Комитет по правата на човека на ООН|Комитета по правата на човека на ООН]] (институция, отделна от [[Съвет по правата на човека на ООН|Съвета по правата на човека на ООН]], който замени [[Комисия по човешките права на ООН|Комисията по човешките права на ООН]] през 2006) с постоянен ангажимент за разглеждане на периодичните доклади от страните по договора. Членовете на [[Комитет по правата на човека на ООН|Комитета по правата на човека на ООН]] се избират от страните-членки, но не представляват никоя конкретна страна.
 
В [[България]] МПГПП е ратифициран с Указ 1199 на Президиума на Народното събрание от 23 юни 1970 г.<ref name="ДВ60">Държавен вестник, бр. 60 от 1970 г.; Обнародван, ДВ, бр. 43 от 28 май 1976 г.</ref>
Анонимен потребител