Разлика между версии на „Конично сечение“

Коничните сечения са били изследвани от много математици на древността.
 
Учителят на [[Александър Македонски]], [[Аристотел]], открива около 340 г.пр.н.е., че трите криви са сечения на равнина с конус. ВПо неговавремето честна [[ЕратостенАристотел]] ги нарича ''„триада на Менехъм“''. По времето на Менехъм и [[Ератостен]] известният начин за построяване на елипсата, параболата и хиперболата бил като към три ''различни'' конуса, наричани съответно „остроъгълен“, „правоъгълен“ и „тъпоъгълен“, се пуска секуща равнина, перпендикулярна на техните образувателни.
 
Около 225 г. [[Аполоний Пергски]] построява трите криви, като фиксира конуса, а пуска секущата равнина под различни към него ъгли.<ref name="matterm">''"Математически термини"'', Н.В. Александрова, ДИ Наука и изкуство, София, 1984</ref>
Анонимен потребител