Разлика между версии на „Химична формула“

Простата формула на [[вода]]та е <big>H<sub>2</sub>O</big>, а на [[бензен]]а — <big>CH</big>
 
*'''реална''' — описва точния количествен състав на [[молекула|молекулите]]. Реалната формула на някои вещества, като тази на [[вода]]та, съвпада с простата им формула, а на други, като тази на [[бензен]]а - не.
 
Реалната формула на [[вода]]та е <big>H<sub>2</sub>O</big>, а на [[бензен]]а — <big>C<sub>6</sub>H<sub>6</sub></big>
 
*'''рационална''' - рационалната формула освен количествения строеж на [[химично съединение|химичните съединения]], описва качествения и количествения състав на функционалните групи в тях.
 
Реалната формула на [[етанол]]а е <big>С<sub>2</sub>Н<sub>6</sub>О</big>, а рационалната <big>С<sub>2</sub>Н<sub>5</sub>(ОН)</big>
 
Рационалната формула може да бъде ''съкратена'' (свита) и ''пълна'' (разгърната).:
*проста формула на [[глюкоза]]та — <big>СН<sub>2</sub>О</big>;
 
Простата*реална формула на [[глюкоза]]та е <big>СН<sub>2</sub>О</big>, реалната е <big>С<sub>6</sub>Н<sub>12</sub>О<sub>6</sub></big>, съкратената рационална формула - <big>СНОС<sub>5</sub>Н<sub>7</sub>(ОН)<sub>5</sub></big>, а разгърнатата рационална формула - <big>СНО(СНОН)<sub>4</sub>СН<sub>2</sub>ОН</big>.;
*съкратена рационална формула на [[глюкоза]]та — <big>СНОС<sub>5</sub>Н<sub>7</sub>(ОН)<sub>5</sub></big>;
*разгърната рационална формула на [[глюкоза]]та — <big>СНО(СНОН)<sub>4</sub>СН<sub>2</sub>ОН</big>.
 
=== Структурна химична формула ===