Международен пакт за граждански и политически права: Разлика между версии

редакция без резюме
Редакция без резюме
Редакция без резюме
{{legend|#b9b9b9|неподписан и нератифициран}}]]
 
'''Международният пакт за гражданските и политическите права''' (МПГПП) е многостранен [[международен договор]] приет от [[Общо събрание на ООН|Общото събрание на ООН]] на [[16 декември]] [[1966]] г. и влязъл в сила на [[23 март]] [[1976]] г. Държавите-членки по договора са задължени да спазват [[граждански и политически права|гражданските и политически права]] на хората, включително правотоследните правa и постановления (измежду други): • Всички хора имат право на самоопределянесамоопределениеправотоВсеки човек има вроденoто право на живот • забранаНикой не може да бъде подлаган на изтезаниямъчение и на жестоко, безчовечно, или унизително третиране или наказание тезания и на жестоко, нечовешко или унизително третиране или наказание; забрана на робство и крепостничество: робството и търговията с роби са забранени във всичките им форми • правото на свобода и лична сигурност • забрана на произволен арест или задържане • правотo на всеки човек обвинен в престъпление да бъде считан за невинен до доказване на неговата вина, в съответствие със закона • забрана на произволна или незаконна намеса в личния живот, семейството и кореспонденцията, както и на посегателства върхy честта и репутацията на човека • правото на свобода на мисълта, съвестта и религията • правото на свобода на изразяване • правото на мирни събрания • правото на равенство пред закона.
 
МПГПП е част от [[Международен закон за човешките права|Международния закон за човешките права]], заедно с [[Всеобща декларация за правата на човека|Всеобщата декларация за правата на човека]] (ВДПЧ) и [[Международен пакт за икономически, социални и културни права|Международният пакт за икономически, социални и културни права]] (МПИСКП/ИСК).<ref name=ohchr-fs2>{{cite web |url=http://www.unhchr.ch/html/menu6/2/fs2.htm |title=Fact Sheet No.2 (Rev.1), The International Bill of Human Rights |accessdate=2008-06-02 |publisher=UN OHCHR |year=1996 |month=June}}</ref> Наблюдението върху спазването на Международния пакт за гражданските и политическите права се извършва от [[Комитет по правата на човека на ООН|Комитета по правата на човека на ООН]] (институция, отделна от [[Съвет по правата на човека на ООН|Съвета по правата на човека на ООН]] с постоянен ангажимент за разглеждане на периодичните доклади от страните по договора.
 
Към септември 2010 г. пактът има 72 подписа и 166 държави-членки.<ref name=reservations>{{cite web |url=http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en |title=UN Treaty Collection: International Covenant on Civil and Political Rights |accessdate=2009-10-12 |publisher= UN |date=2009-02-24}}</ref> В [[България]] МПГПП е ратифициран с Указ 1199 на Президиума на Народното събрание от 23 юни 1970 г.<ref name="ДВ60">Държавен вестник, бр. 60 от 1970 г.; Обнародван, ДВ, бр. 43 от 28 май 1976 г.</ref>
Анонимен потребител