Разлика между версии на „Мазарачево“

м
Около 90 % от землището на селото е разположено на планински терени. Поради тази причина след Освобождението започва и изсичането на голяма част от горите около селото и превръщането им в ниви и пасища, но без особен резултат за земеделието. Овощните градини (предимно ябълкови дървета) на селото се намират основно в събраната му по-равнинна част. По поречието на река Бистрица са били разположени 12 воденици и 2 тепавици.
 
През 1905 г. е построено училище в центърва на селото, а през 1929 г. - са построени училища и в махалите Църна река и Боровица. През 1927 г. се основава читалище "Пробуда", презПрез 1937 г. -е потребителнаучредена кредитна кооперация "Взаимопомощ" от 16 учредители. Кооперацията има за цел да приема спестяванията на членовете си, да им отпуска заеми за стопански нужди, да ги снабдява със стоки. Работи в областта на кредито-раздаването и влогонабирането, развива търговия с потребителски стоки, открива магазин през 1938 г. Включва се при създаването на фонд за водоснабдяване на селото. След 9 септеври 1944 г. разширява търговската си дейност. Кредитните й функции отпадат след въвеждането на държавния монопол в банковото дело (1947). През 1948 г. става всестранна кооперация, през 1952 — селкооп, а през 1954 е присъединена към Селкооп „Бистрица" в с.Соволяно.
 
Преди [[Втората световна война]] изселническото движение се засилва и става още по-масово през 50-те до 60-те години на ХХ-ти век. Основна причина за изселванията от селото са индустриализацията на страната и нископродуктивното земеделие.