Разлика между версии на „Мазарачево“

През [[1885]] г. е построена енорийската църква "Свети Никола".
 
В края на ХІХ век Мазарачево има 9731 дка землище, от които 5062 дка [[нива|ниви]], 4334 дка [[гора|гори]], 210 дка естествени [[ливада|ливади]], 125 дка овощни и зеленчукови градини и др. и се отглеждат 873 [[овца|овце]], 982 [[коза|кози]], 348 [[говедо|говеда]] и 125 [[кон|коня]]. Основен поминък на населението са земеделие, скотовъдство и домашни занаяти.
Около 90 % от землището на селото е разположено на планински терени. Поради тази причина след [[Освобождениет]]о започва и изсичането на голяма част от горите около селото и превръщането им в ниви и пасища, но без особен резултат за земеделието. Овощните градини (предимно ябълкови дървета) на селото се намират основно в събраната му по-равнинна част. По поречието на река [[Бистрица]] са били разположени 12 [[воденица|воденици]] и 2 [[тепавица|тепавици]].
 
През [[190]] г. е построено училище в центърва на селото, а през [[1929]] г. - са построени училища и в махалите Църна река и Боровица. През [[1927]] г. се основава читалище "Пробуда", През [[1937]] г. е учредена кредитна кооперация "Взаимопомощ" от 16 учредители. Кооперацията има за цел да приема спестяванията на членовете си, да им отпуска заеми за стопански нужди, да ги снабдява със стоки. Работи в областта на кредито-раздаването и влогонабирането; развива търговия с потребителски стоки; открива магазин през [[1938]] г. Включва се при създаването на фонд за водоснабдяване на селото. След [[9 септеврисептември 1944]] г. разширява търговската си дейност. Кредитните й функции отпадат след въвеждането на държавния [[монопол]] в банковото дело ([[1947]]). През [[1948]] г. става всестранна кооперация; през [[1952]] — селкооп, а през [[1954]] е присъединена към Селкооп „Бистрица" в с.[[Соволяно]].
 
Преди [[Втората световна война]] изселническото движение се засилва и става още по-масово през 50-те до 60-те години на ХХ-ти век. Основна причина за изселванията от селото са индустриализацията на страната и нископродуктивното земеделие.