Разлика между версии на „Славянска религия“

(заличава данни, които е без авторитетни източници и препратки, които не са свързани с предмета на статията)
* '''Герасимов''', Т. — ''Сведение за един мраморен идол у българските славяни в Солунско'', София, 1960
* '''Динеков''', П. — ''Български фолклор'', София, 1980
* '''Иванов''', В.В.; '''Топоров''', В.Н., — ''Славянская мифология'' / Мифы народов мира. Энциклопедия, т. 2, Москва, 1988, с. 450-456 исралллллллллллллллллл
* '''Костовъ''', С. — ''Култътъ на Германа у българите'', Известия на българското археологическо дружество, София, 1913
* '''Кук''', Р. — ''Дрво живота — симбол центра'' (превод), Градац, Чачак, 1984–85 г.
Анонимен потребител