Разлика между версии на „Неврокоп (дем)“

редакция без резюме
По данни от [[2001]] година населението на дема е 8 024 жители. Демът се състои от следните демови секции и села:
 
* Демова секция Като Неврокопи Зърнево
** град Като Неврокопи (Κάτω Νευροκόπι) ([[Зърнево (дем Неврокоп)|Зърнево]] (Κάτω Νευροκόπι, Като Неврокопи) (2 072 жители)
 
* Демова секция Ахладеа
* Демова секция Белотинци
** село Ахладеа (Αχλαδέα) ([[Блатчен]]) (86 жители)
** село [[Белотинци (дем Неврокоп)|Белотинци]] (Λευκόγεια, Левкогия) (573 жители)
* Демова секция Ватитопос
 
** село Ватитопос (Βαθύτοπος) ([[Търлис]]) (416 жители)
* Демова секция Волакс Блатчен
** село Волакс (Βώλαξ) ([[ВолакБлатчен]] (Αχλαδέα, Ахладеа) (1 19086 жители)
 
* Демова секция Гранитис
* Демова секция Ахладеа Борово
** село Гранитис (Γρανίτης) ([[Руждене]], Гюреджик) (102 жители)
** село [[Борово (дем Неврокоп)|Борово]] (Ποταμοί, Потами) (413 жители)
* Демова секция Дасото
 
** село Дасото (Δασωτό) ([[Куманич]]) (224 жители)
* Демова секция ЕксохиВолак
** село Ексохи (Εξοχή) ([[ВъземВолак]] (Βώλακας, Волакас) (1791 190 жители)
 
* Демова секция Катафито
* Демова секция ГранитисВъзем
** село Катафито (Κατάφυτο) ([[Каракьой]]) (165 жители)
** село [[Възем]] (Εξοχή, Ексохи) (179 жители)
* Демова секция Като Вронду
 
** село Като Вронду (Κάτω Βροντού) ([[Долно Броди]]) (528 жители)
* Демова секция ЛевкогияВълково
** село Левкогия (Λευκόγεια) ([[БелотинциВълково (дем Неврокоп)|БелотинциВълково]] (Χρυσοκέφαλος, Хрисокефалос) (573301 жители)
 
* Демова секция Микроклисура (141 жители)
** селоДемова Микроклисурасекция (Μικροκλεισούρα) ([[Горна Лакавица]]) (113141 жители)
** село Перасма (Πέρασμα) ([[СтраненГорна Лакавица]] (Μικροκλεισούρα, Микроклисура) (28113 жители)
** село [[Странен]] (Πέρασμα, Перасма) (28 жители)
* Демова секция Микромилия
 
** село Микромилия (Μικρομηλία) ([[Устица]]) (62 жители)
* Демова секция ОхироДолно (224 жители)Броди
** село Охиро (Οχυρό) ([[ЕлесДолно Броди]] (Κάτω Βροντού, Като Вронду) (510528 жители)
 
* Демова секция Пагонери
* Демова секция Дасото Елес
** село Пагонери (Παγονέρι) ([[Черешово (дем Неврокоп)|Черешово]]) (231 жители)
** село [[Елес]] (Лисе, Οχυρό, Охиро) (510 жители)
* Демова секция Перитори
 
** село Перитори (Περιθώρι) ([[Старчища]]) (833 жители)
* Демова секция Потами Каракьой
** село Потами (Ποταμοί) ([[БоровоКаракьой]] (демΚατάφυτο, Неврокоп)|Борово]]Катафито) (413165 жители)
 
* Демова секция Хрисокефалос
* Демова секция КатафитоКуманич
** село Хрисокефалос (Χρυσοκέφαλος) ([[Вълково (дем Неврокоп)|Вълково]]) (301 жители)
** село Дасото (Δασωτό) ([[Куманич]] (Δασωτό, Дасото) (224 жители)
 
* Демова секция Като Вронду Руждене
** село [[Руждене]] (Гюреджик, Γρανίτης, Гранитис) (102 жители)
 
* Демова секция МикромилияСтарчища
** село Перитори (Περιθώρι) ([[Старчища]] (Περιθώρι, Перитори) (833 жители)
 
* Демова секция ПагонериТърлис
** село [[Търлис]] (Βαθύτοπος, Ватитопос) (416 жители)
 
* Демова секция ПериториУстица
** село [[Устица]] (Μικρομηλία, Микромилия) (62 жители)
 
* Демова секция ХрисокефалосЧерешово
** село Пагонери (Παγονέρι) ([[Черешово (дем Неврокоп)|Черешово]] (Παγονέρι, Пагонери) (231 жители)
 
== Бележки ==