Разлика между версии на „Коаксиален кабел“

м
Grammar: 1;
м (Grammar: 1;)
'''Коаксиалният кабел''' е [[кабел]] с оплетка / една или няколко/, която служи за екранирането на сигнала в кабела. Наименованието идва от геометричното разположение на активния(активните) проводници и оплетката. Разположението е ко-аксиално, т.е. осите им съвпадат. Най-често коаксиални кабели се използват за пренасяне на ВЧ. енергия с вьзможно най-малко загуби и без да изльчват енергия в пространството.Коаксиални и "симетрични" кабели са сахранващи линийлинии с определено " вьлново" сьпротивление "Z" , което е отношение на напрежението "U" кьм тока "I" при една безкрайно дьлга линия. Z /вьлново сьпротивление/= корен квадратен от L/C кьдето Z е в Ом.Скоростта на разпространение на електромагнитните вьлни се определя от средата, през която те преминават.Ако тази среда е атмосверен вьздух, c = 3 . 10^8^m/s (скоростта на светлината)При индустриално произвежданите кабели за изолация на проводниците се използуват пльтни или "разпенени" изолационни материали.Те оказват влияние вьрху скоростта на разпространение на сигнала по кабела и се пресмята при определяне на " вьлновото" сьпротивление на кабелите.Най-разпространени са кабелите с "вьлново" сьпротивление 50 ;75 и 100 Om.
 
Типове покрития са: Поливинилхлорид (PVC), Полиетилен, Полипропилен, Тефлон и други. При условие, че е нужно кабелът да издържа на температурни влияния може да се използва Халар или Тефлон .
38 183

редакции