Разлика между версии на „Право на Европейския съюз“

м
 
== Вторично право на ЕС ==
'''ВторичноВторичното право на ЕО и ЕС''' обхваща приетите:
* ''Регламенти'' съдържащи [[правна норма|норми]] с общ характер. Те са с задължителен характер в своята цялост. Регламентите се прилагат пряко, т.е. не е необходимо да се транспонират в националното законодателство. С влизането си в сила, те стават действащо право върху цялата територия на ЕС;
* ''Директиви''те обвързват всяка държава-членка само по отношение на резултата, който трябва да бъде постигнат, т.е. те са целеви [[акт]]ове. Националният законодател избира с какви средства и под каква форма да постигне искания от директивата резултат. Директивата не е акт с пряко приложение и за да породи действие във вътрешния правен ред на държава-членка е необходимо директивата да бъде транспонирана в националното законодателство;
26 986

редакции