Разлика между версии на „Електродинамика“

сливане от Електродинамиката в табличен вид
(сливане от Електродинамиката в табличен вид)
 
'''Електродинамиката''' (и като ''класическа електродинамика'') е дял от [[Теоретична физика|теоретичната физика]] и се занимава с влиянето на електромагнитното поле върху динамичното поведение на заредени частици. В зависимост от условията, в които се намират разглежданите тела, се разделя на [[класическа електродинамика]] и [[квантова електродинамика]].
{{физика-мъниче}}
 
== Основни величини ==
{{Портал Физика}}
{| border="1" cellpadding="8" cellspacing="0"
|- style="background-color: #aaeecc;"
! въздействие на ел.поле на заряд Q спрямо:
! затворен контур<br />
C
! Затворена повърхнина<br />
S
! Заряд <br />
Q
! Затворена повърхнина<br />
S
! затворен контур<br />
C
|-
|Изменение във времето
|E
|<math>\mathbf{\Phi e}</math>
|'''Q'''
|
|
|-
|<math>{{d}\over{ dt}}</math>
|<math>{{dE}\over{ dt}}</math>
|<math>{{d\Phi e} \over {dt}}</math>
|<math>i={{dQ} \over {dt}}</math>
| <math> \mathbf{\Phi m}</math>
|'''B'''
|-
|<math>{{d^2}\over{ dt^2}}</math>
| <math>{{d^2 E }\over{dt^2}}</math>
| <math>{{d^2 \Phi e}\over {dt^2}}</math>
| <math>{{di} \over {dt}}</math>
| <math>{{{d \mathbf{\Phi m}} \over{dt}}}</math>
| <math>{dB}\over {dt}</math>
|-
|}
 
== Основни зависимости ==
{{Физика раздели}}
 
[[Категория:Електромагнетизъм]]
 
{| border="1" cellpadding="8" cellspacing="0"
|- style="background-color: #aaeecc;"
! Наименование
! [[Диференциална]] Форма
! [[Интегрална]] форма
|-
| [[Закон на Гаус]] относно <br />
поток на електрическата индукция
| <math>\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho </math>
| <math>\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} = \int_V \rho \cdot dV</math>
|-
|Закон на Гаус относно <br /> поток на магнитната индукция
| <math>\nabla \cdot \mathbf{B} = 0</math>
| <math>\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0</math>
|-
| Закон на Фарадей: <br />
за промяна на магнитната индукция
| <math>\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}} {\partial t}</math>
| <math>\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \ { d \over dt } \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}</math>
|-
| Закон на Ампер <br /> (в разширения от Максуел вариант):
| <math>\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}} {\partial t}</math>
| <math>\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \int_S \mathbf{J} \cdot d \mathbf{A} +
{d \over dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d \mathbf{A}</math>
|}
 
 
1. ( Гаус) Потокът на електрическото поле през затворена повърхност е равен на заградените свободни заряди разделени на енектрическата проницаемост на средата:
 
:<math>\mathbf{\Phi e}=\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = {Q \over {
\epsilon _0}}</math>
 
 
Диференциален вид:
 
<math>\nabla \cdot \mathbf{E} = {{\rho}\over{\varepsilon _0}}= 2\pi k.\rho </math>
 
2. ( Гаус) Потокът на магнитната индукция през затворена повърхност е равен на 0.
:<math>\mathbf{\Phi m}=\oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0</math>
 
Диференциален вид:
<math>\nabla \cdot \mathbf{B} = 0</math>
 
 
3. (Фарадей) Електродвижещото напрежение по затворен контур е равно на промяната на магнитната индукция през заградената от този контур площ със знак минус:
: <math> \varepsilon = \oint_{s} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = - \frac {d\Phi_{\mathbf{B}}} {dt}</math> където: <math> \Phi_{\mathbf{B}} = \int_{A} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}</math>
 
:&Phi;<sub><b>B</b></sub> магнитен поток през областта с площ А.
 
Диференциална форма:
 
<math>\nabla \times \mathbf{E} = - \partial B / \partial t </math>
 
 
4. ( Ампер/ Максуел)
:<math>\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I + I_d</math>
 
Максуел полага че: <math>I_d= \epsilon_0{ {d \Phi e} \over {dt}} </math> имащ смисъл на ток, протичащ през останалата част от затворената повърхност извън областта С.
 
:<math>\oint_C \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0.(I + I_d) = \mu_0.I + \mu_0 \epsilon_0{ {d \Phi e} \over {dt}}</math>
 
 
Диференциална форма:
:<math>\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}} {\partial t} </math>
или:
:<math>\nabla \times \mathbf{B} = \mu _0.\mathbf{J} + \mu _0 . \varepsilon _0. \frac{\partial \mathbf{E}} {\partial t} </math>
 
== Единици ==
 
{| border="1" cellpadding="8" cellspacing="0"
|- style="background-color: #aaeecc;"
! Символ
! Значение
! Измерителна единица в SI
|-
| <math>\mathbf{E}</math>
| електрическо поле (Интензитет)
| V/m <br />
волт на метър
|-
| <math>\mathbf{H}</math>
| Интензитет на магнитното поле <br /> наричано още спомагателно поле
| A/m <br />
ампер на метър
|-
| <math>\mathbf{D}</math>
| Електрическа Индукция <br /> (плътност на електрическия поток)
| <math>C/m^2</math><br />
кулон на метър квадратен
|-
| <math>\mathbf{B}</math>
| Магнитна индукция <br />наричана също плътност на магнитния поток<br /> или магнитно поле
| T или <math>Wb/m^2</math>или <math>N \over{A.m}</math><br />
тесла или вебер на квадратен метър<br />
или Нютон/Ампер.метър
|-
| <math>\ \rho \ </math>
| плътност на свободните електрически заряди <br /> не се включват свързаните диполни двойки
| <math>C / m^3</math> <br />
[[кулон]] на [[метър кубичен]]
|-
|<math>\mathbf{J}</math>
| плътност на електрическия ток <br />не включва поляризационните токове и токовете на намагнитване в средата
|<math>A / m^2</math><br />
ампер на метър квадратен
|-
| <math>d\mathbf{A}</math>
| диференциален вектор, равен по дължина на площтта на пренебрежимо малка област, с посока по нормалата към повърхността на тази област
|<math>m^2</math><br />
метър квадратен
|-
|<math> dV \ </math>
| диференциален елемент от обема ''V'' заграден от повърхност ''S''
| <math>m^3</math><br />
метър кубичен
|-
| <math> d \mathbf{l} </math>
| диференциален вектор на елемента от ''пътя'', с посока по тангентата към [[затворен контур]] ''C'' заграждащ площ ''S''
| m<br />
метър
|-
|<math>\nabla \cdot</math>
| оператор дивергенция
| 1/m<br />
на метър
|-
| <math>\nabla \times</math>
| ротация или завихряне
|1/m<br />
на метър
|}
 
 
{{Портал Физика}}
{{Физика раздели}}
 
[[Категория:Електромагнетизъм]]
{{физика-мъниче}}
 
[[ar:كهرومغناطيسية تقليدية]]