Отваря главното меню

Промени

редакция без резюме
Кораб е силно еродирана планина, като е изградена от слюди и варовикови скали с палеозойска възраст. Най-високите върхове са с нарязани била с перм-триаска възраст. Скалните стени не са рядкост по западните склонове на планината. По югоизточния склон на Голям Кораб пасищата се редуват със скални комплекси почти до най-високата част на билото.
 
От Кораб извират реките [[Дълбока река]], приток на Радика откъм страната на Република Македония и [[Велешица]], приток на [[Черни Дрин]], откъм албанска страна. На Дълбока река се намира най-високият водопад в Македония - Корабския с височина 130 м. През планината минават два прохода - Корабска врата и Цигански проход (Цигански премин). В източното подножие на Кораб в Република Македония е разположена областта [[Голема река (област)|Голема река]], населена с православни [[албанци]].
 
Точки над 2 000 метра в Кораб са:
* връх Голем Кораб, висок 2 764 метра;
* връх Май йе Моравес, висок 2 718 метра;
* връх Шулани и Радомирес, висок 2 716 метра;
* връх Кепи Бард, висок 2 595 метра;
* връх Мал Кораб, висок 2 500 метра;
Анонимен потребител