Отваря главното меню

Промени

редакция без резюме
По време на Балканската война билото на планината е било фронтова линия. Все още тук-там се откриват неизбухнали мини. По тази причина движението по добре маркираните пътеки е задължително.
 
Кораб е силно еродирана планина, като е изградена от слюди и варовикови скали с палеозойска възраст. Наблюдават се карстови явления. Най-високите върхове са с нарязани била с перм-триаска възраст. Скалните стени не са рядкост по западните склонове на планината. По югоизточния склон на Голям Кораб пасищата се редуват със скални комплекси почти до най-високата част на билото.
 
От Кораб извират реките [[Дълбока река]], приток на Радика откъм страната на Република Македония и [[Велешица]], приток на [[Черни Дрин]], откъм албанска страна. На Дълбока река се намира най-високият водопад в Македония - Корабския с височина 130 м. През планината минават два прохода - Корабска врата и Цигански проход (Цигански премин). В източното подножие на Кораб в Република Македония е разположена областта [[Голема река (област)|Голема река]], населена с православни [[албанци]]. В Албания е разположено най-голямото езеро в планината - Грамьо, на 2549 мнв, край Мали и Грамеш (Кобилино поле).
Анонимен потребител