Отваря главното меню

Промени

редакция без резюме
 
Кораб е силно еродирана планина, като е изградена от слюди и варовикови скали с палеозойска възраст. Наблюдават се карстови явления. Най-високите върхове са с нарязани била с перм-триаска възраст. Скалните стени не са рядкост по западните склонове на планината. По югоизточния склон на Голям Кораб пасищата се редуват със скални комплекси почти до най-високата част на билото.
 
В по-ниските части се срещат гори от дъб, по-нагоре от бук, а високите до 2000 мнв части са с иглолистни гори.
 
От Кораб извират реките [[Дълбока река]], приток на Радика откъм страната на Република Македония и [[Велешица]], приток на [[Черни Дрин]], откъм албанска страна. В горното течение на Дълбока река, под връх Кепи Бард, се намира най-високият водопад в Македония - Корабския с височина 136 м. Дебитът на реката е малък, поради това е интересен през пролетта, през зимата замръзва напълно, а през лятото реката почти пресъхва. През планината минават два прохода - Корабска врата и Цигански проход (Цигански премин). В източното подножие на Кораб в Република Македония е разположена областта [[Голема река (област)|Голема река]], населена с православни [[албанци]]. В Кораб има 8 ледникови езера. В Албания е разположено най-голямото езеро в планината - Грамьо, на 2549 мнв, край Мали и Грамеш (Кобилино поле).
Анонимен потребител