Разлика между версии на „Европейски съвет“

редакция без резюме
(промяната засяга доуточнения на наличния текст и нововъведения от Лисабонския договор)
 
 
==Компетенции, функции, състав и действиефункции==
При Европейския съвет става дума за един орган, който е разположен над трите стълба, обединява ги в едно и поема централни ръководни функции. Той се занимава с централни теми за Общността, преди всичко с такива, отнасящи се до така наречено Европейско политическо сътрудничество (ЕПС), с което се прави опит за съгласуване във външната политика. На основата на своя състав той се развива в най-високата колегия за вземане на решения, към която институциите се обръщат когато не са могли да постигнат съгласие по даден въпрос. Като важна особеност следва да се отбележи факта, че Европейският съвет не изпълнява законодателни функции. Приетите решения нямат задължителен характер, а определят най-общите насоки и политики. Обсъждат се всички важни въпроси на ЕС, политически декларации, важни назначения и др. След срещата се публикува официално съобщение с решенията.
 
 
==Състав и действие==
Европейският съвет се състои от държавните или правителствените ръководители на държавите-членки, председателя на Европейския съвет и председателя на Комисията. Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност също участва в неговата работа.Когато дневният ред го налага, членовете на Европейския съвет могат да решат да бъдат подпомагани от по един министър - министрите на външните работи, а понякога и министрите на финансите и икономиката, а що се отнася до председателя на Комисията - от един член на Комисията. Европейският съвет избира своя председател с квалифицирано мнозинство. Мандатът му е две години и половина и може да бъде подновен еднократно. Настоящ председател на Европейския съвет е Херман ван Ромпьой.
 
3

редакции