Електрическа верига: Разлика между версии

разшир.
(разшир.)
'''Електрическата верига''' е устройство за съсредоточено преобразуване, разпределение и пренасяне на [[електромагнитна енергия]] или [[информация]] чрез помощта на ел.[[електричен ток]]. Веригите имат информационен характер, когато [[електромагнит]]ните процеси се използват за пренасянето на информация чрез [[сигнал]]и. Енергиен характер имат електрическите вериги, използвани за произвеждане и преобразуване на електромагнитната енергия в големи количества. Най-често при ел.електрическите вериги се използват елементи от [[електротехника]]та като [[кондензатор]], [[резистор]], [[транзистор]] и токозахранващ елемент.
 
== Процеси в електрическата верига ==
Процесите в ел.електрическите вериги са свързани с електромагнитното поле. Тези процеси се характеризират с векторни величини като:
* [[интензитет на ел.електрическото поле]]
*електрическа [[електромагнитна индукция]]
* [[магнитна индукция]]
* интензитет на [[магнитно поле|магнитното поле]]
* плътност на тока
и връзката между тока и напрежението се определят по [[Закони на Кирхоф|законите на Кирхоф]].
 
Всички ел.електрически вериги са нелинейни -&nbsp;— т.е. техните волтамперни[[волт-амперна характеристика|волт-амперни характеристики]] се изменят с времето. <!-- НЕЯСНО Понякога достатъчно се определят веригите линеинилинейни параметри като се използват закръгляния при резултатите и те са близки до реалните стойности. -->
 
=== Елементи на ел.веригата верига==
*клон - участък от веригата съдържащ последователно свързани елементи, през които протича един и същ ток.
 
*възел - общата точка на три или повече клона.
*клон -&nbsp;— участък от веригата съдържащ последователно свързани елементи, през които протича един и същ ток.
*контур - затворена верига, образувана от последователно свързани клонове. Контурът може да бъде отворен, но при записване на уравнението по втори закон на Кирхоф трябва да се отчете напрежението между точките на прекъсване с неговия алгебричен знак.
*възел -&nbsp;— общата точка на три или повече клона.
*контур -&nbsp;— затворена верига, образувана от последователно свързани клонове. Контурът може да бъде отворен, но при записване на уравнението по втори закон на Кирхоф трябва да се отчете напрежението между точките на прекъсване с неговия алгебричен знак.
 
== Видове електрически вериги ==
Веригите могат да бъдат активни и пасивни. ПриАктивните активнитевериги токътсъдържат иактивни напрежениетоелектрически секомпоненти движат(имащи вспособност противоположнида посокиувеличат мощността или амплитудата на сигнала), а при пасивните сесъдържат само пасивни елементи, които само движатконсумират вили еднапреобразуват посокаенергия.
 
Има три типа на свързване на електрическите вериги:
*Последователни
*Паралелни
*Смесени (паралелни и последователни свързвания)
[[Файл:Circuit elements.svg|right|thumbnail|250px|Символи, използвани в електрическите схеми (САЩ)]]
 
== Електрически схеми ==
 
Електрическите вериги се представят схематично с '''електрически схеми''' (да не се бърка с [[електронна схема]]). Това е графичното изобразяване на разположението на отделните елементи на веригата, което улеснява изчислението на резултата (ток или напрежение) на изхода.
== Вижте също ==
* [[Последователни и успоредни електрически вериги]]
* [[Закони на Кирхоф]]
 
 
[[Категория:Електротехника]]