Разлика между версии на „Радиовълни“

 
==Разпространение==
{{основна|Радиоразпръскване}}
 
Енергията, която пренасят електромагнитните вълни, зависи от мощността на генератора ([[Радиопредавател|предавател]]) и разстоянието до него. Научно, казано това звучи така: потокът енергия на единица площ е право- пропорционален на излъчената мощност и обратно- пропорционален на квадрата на разстоянието до предавателя на квадрат. Това означава, че далечината на приемане зависи от мощността на предавателя, но в по-голяма степен, зависи от разстоянието до него. Например, енергийнияенергийният поток на електромагнитното излъчване от [[Слънце|Слънцето]] на повърхността на [[Земя|Земята]] достига до 1 kW (килоВаткиловат) на квадратен метър на повърхността на [[Земя|Земята]], а потокапотокът енергия на една средновълнова предавателна станция - едва хилядни или даже милионни части от W (Ватват) на квадратен метър.
 
Радиовълните се излъчват чрез [[антена]] и се разпространяват във вид на енергия на електромагнитното поле. И въпреки, че природата на радиовълните е една, тяхната способност за разпространение силно зависи от дължината на вълната. Земята представлява електрически проводник (макар и не добър) и преминавайки над повърхността ѝ, радиовълните постепенно отслабват. Това се дължи на факта, че електромагнитните вълни предизвикват ток на повърхността на планетата, за което се губи и част от енергията. Тоест, енергията се поглъща от Земята, при това, толкова повече, колкото е по-къса вълната (по-висока честотата). Енергията отслабва още и защото радиоизлъчването се разпространява във всички посоки, и следователно, колкото по-отдалечен е приемника от предавателя, толкова по-малко енергия се пада на единица площ и толкова по-малко попада в антената.